[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='rowing-boat' results in 2 hits


1. Klemetti, Armi och Heikki på sandstrand med hund och träbåt.Helfigur. (1941) (mars)
2. Sibelius (i Lovisa 1888-1891), Lovisa, vy "från Saltsjöbodan".View from the Saltsjöbodan.