[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('sailor suit') results in 5 hits


1. von Eichwald, Håkan, 4 år, halvfigur, sitter vid pianot och ser på noterna. (ca. 1912)
2. Karl Brückner, violinist, som pojke, sittande med violin.
3. Haitto, Heimo (f. 1925), violinist, som barn, spelande fiol.Bröstbild. (senast 1939)
4. Ernst Mielck (1877-1899) vid 5 års ålder.Helfigur i sjömanskostym, spets vid byxfållen och höga kängor. (1882)
5. Schwarz, Boris.Violinist, halvfigur, gosse i sjömanskostym med violin. (senast 1922)