[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('sailor suit') results in 5 hits


1. von Eichwald, Håkan, 4 år, halvfigur, sitter vid pianot och ser på noterna. (ca. 1912)
2. Karl Brückner (1893-1963), violinist, som pojke, sittande med violin.
3. Haitto, Heimo (f. 1925), violinist, som barn, spelande fiol.Bröstbild. (senast 1939)
4. Ernst Mielck (1877-1899) vid 5 års ålder.Helfigur i sjömanskostym, spets vid byxfållen och höga kängor. (1882)
5. Schwarz, Boris.Violinist, halvfigur, gosse i sjömanskostym med violin. (senast 1922)