[Search form] [Info about the database] [Search tips] [The Muisti Database]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 9203
Shelf mark: E
Document type: Bild, foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper på kartong
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 15 cm x 22 cm (height x width)
Outer size: 22.8 cm x 31.3 cm (height x width)
Negative: 1
Date: 28.10.1869
Keywords: scen, instruments, garland, chair,

Musikaliska sällskapet i Åbo, årsfest 28 oktober 1869.Smyckad estrad, stolar och notställen på plats, instrument upphängda i fonden, tyggirlander, kransar och fana över scenen.

[Picture]

23.9.1997 / 11.11.2016