[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='scene' results in 8 hits


1. Ahnger Alexandra, helfigur. (1909)
2. anonyma skådespelare
3. William Hammar ? m.fl.
4. William Hammar ? m.fl.
5. Nyslott operafestspel 1930.Georg Malmsten och Mary Hannikainen (1930)
6. Nyslott operafestspel 1930. (1930)
7. Nyslott operafestspel 1930. (1930)
8. Festkonsert i Viborg, Jean Sibelius, dirigent och orkesterns ordinarie dirigent [Boris Sirpo] står framför orkestern.Sulo Aro, konsertmästare t.v.Scenen i bakgrunden dekorerad med Finlands flagga och girlander, i förgrunden tomma stolar. (28.4.1923)