[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='scenery' results in 59 hits


1. Aino Ackté och Väinö Sola. (ca 1912)
2. Aino Ackté, Väinö Sola m.fl. (ca 1912)
3. Aino Ackté Väinö Sola och Rautavaara. (ca 1912)
4. Erna Gräsbeck och anonym man.
5. Erna Gräsbeck, m fl, scenbild.Helfigur.
6. Hammar, William m fl.Scenbild, W.H. som den flygande holländaren samt Daland och Senta (Wagner).Helfigur.
7. Hammar, William.Helfigur, scenbild.W.H. som Daniel Hjort (S.Palmgren). (1910)
8. William Hammar och Maja Åkerman-Tudeer, helfigur.Scenbild ur "Liebelei" (Franz Neumann), Inhemska operan i Helsingfors. (1911)
9. William Hammar och Maja Åkerman-Tudeer, helfigur.Scenbild ur Liebelei (Franz Neuman), Inhemska operan i Helsingfors. (1911)
10. William Hammar och anonym mansperson, halvfigur.

[Next]