[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='schools' results in 3 hits


1. Carlsson, Sune.Gårdsövervakare under vinterkriget i Cygnaeus folkskola, Åbo, grupporträtt med människor sittande och stående i klassrum, porträttbilder på väggarna ; School guards of Cygnaeus school in Turku during Winter War.Men and women sitting and standing in classroom (1939-40)
2. Dvorak, Anton.Dennes skola som han gick i 1857-59, exteriör ; School which A.Dvorak attended 1857-59 in Prague
3. Wasa Svenska Flickskola 1927, klass 3 ; 29 elever med lärarinna.T.h. om lärarinnan troligen Ilse Anderssén (gift med Kurt Helander), dotter till Alfred Anderssén. (1927)