[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='score' results in 6 hits


1. von Kothen, Carl Axel.Partitursida av dennes: Juninatt f. blandad kör (t.Knape), op 33 nr 3.
2. Lönnroos, G.Waldemar.Ur dennes notsamling.Pianopartitur till Mästersångarna: tredje aktens början. (1979)
3. Waldemar Lönnros, ur dennes notsamling.De första notraderna till Nyländingarnes marsch av G.Linsén för manskör. (1979)
4. "Helsning till J.L.Runeberg" tonsatt av Fromm.Sång o piano, de två första notraderna.
5. J.L.Runeberg (text o melodi): "I en ung flickas minnesbok 1850".Melodi och fyra strofer.
6. Till Havs op. 84:5 (text: Jonathan Reuter), för manskör av Jean Sibelius.