[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='sculptures' results in 4 hits


1. Dvorak, Anton - museum i Prag, exteriör ; The Antonin Dvorak Museum in Prague
2. August Werners byst av Jean Sibelius, Otto Andersson och John Rosas med original partitur till JS's 6. symf.Sibeliusmuseum, Biskopsg. 15, halvfigur.Sculpture of Sibelius by August Werner.Prof.Andersson reading the original score of Sibelius' 6. symphony, John Rosas to the right. (februari 1957 (1958?))
3. Fr.h.John Rosas, Otto Anderson och Sibelius byst (gjord av August Werner) i Sibeliusmuseum, Gezeliusg. 2, Åbo.Halvfigur, bläddrar i originalpartituret till Sibelius' 6. symfoni. (1957 el 1958)
4. Wäinö Aaltonen (1894-1966), står i arbetshalare bredvid Aleksis Kivi-statyn.Signerad, tillägnad "Rouva ja Yrjö Kilpiselle muistoksi 9.1.1935" (1935)