[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='sea' results in 8 hits


1. Säkylä strand, Pyhäjärvi, naturvy.
2. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Tågfärgan Malmöhus.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948 (17.5.1948)
3. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Vi inlöpa i Köpenhamns hamn 1.)"Hala" 2)Hasse Söderholm, 3)Fouga, 4)"Guycca"S.På bilden Harald Hohenthal, Hans Söderholm, Nils-Eric Fougstedt, Guy Stenbäck.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (17.5.1948)
4. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: ...och Olle är som vanligt.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
5. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Bemannad reling.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
6. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Perre demonstrerar sjönöd, medan Totti hjälper till.Per-Erik Floman och Torsten Björkwall på bilden.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (23.5.1948)
7. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Stad i sikte!The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (24.5.1948)
8. Sylvelin Långholm, står ute nära havet med två får.