[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='semi-profile' results in 75 hits


1. Hans Tent (Teut?) från Ingå.Sune Carlssons organistelev.Stupade vid Starea Russal julen 1943.Bröstbild.
2. Alexandra Ahnger (1859-1940), bröstbild.
3. Kvinna, anonym.Gustaf Backas fotografier.Halvfigur i hatt och pälsboa.
4. Teddy Björkman, bröstbild.
5. Bror Berndt Broms (1826-1889) sittande med armen mot bordet, halvfigur. (1872)
6. Ossian Fohström, bröstbild
7. Stenqvist, Henriette, Ossian Fohströms mor, bröstbild.
8. Fohström, Ossian, bröstbild.
9. Leo Funtek, violinist och dirigent, bröstbild.
10. Furuhjelm, Erik (1883-1964) tonsättare, bröstbild.

[Next]