[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='semi-profile' results in 75 hits


1. Tent (Fent?), Hans (Ingå).Sune Carlssons organistelev.Stupade vid Starea Russal julen 43.Bröstbild.
2. Ahnger, Alexandra, bröstbild.
3. Kvinna, anonym.Gustaf Backas fotografier.Halvfigur i hatt och pälsboa.
4. Teddy Björkman, bröstbild.
5. Bror Berndt Broms sittande med armen mot bordet, halvfigur. (1872)
6. Ossian Fohström, bröstbild
7. Stenqvist, Henriette, Ossian Fohströms mor, bröstbild.
8. Fohström, Ossian, bröstbild.
9. Leo Funtek, violinist och dirigent, bröstbild.
10. Furuhjelm, Erik (1883-1964) tonsättare, bröstbild.

[Next]