[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('sheet music covers') results in 4 hits


1. Lindblad, Adolf Fredrik.Titelsida till Fänrik Ståls sägner för sång vid pianoforte ; Cover to "Fänrik Ståls sägner" for voice and piano by A.F.Lindblad
2. Lindblad, Adolf Fredrik.Titelsida till "Fänrik Ståls sägner satta i musik af A.F.Lindblad", förlag J.C.Frenckell & son ; Cover to "Fänrik Ståls sägner", songs by A.F.Lindblad
3. Münchhoff, Mary.Trekvartsfigur, stående framför jugend-stil tapet, klädd i vit festklänning, hållande notrulle i handen på litet gjutet bord.Tillägnad Robert Kajanus, dat. 1902 ; 3/4-length portrait of Mary Münchhoff standing in front of art nouveau wallpaper , wearing white fancy dress (senast 1902)
4. Pergolese, Giovanni.Titelblad "Ord till Passions musiken af Pergolese, Åbo, Tryckt i Frenckellska boktryckeriet 1792"