[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='singers' results in 94 hits


1. Achté, Lorenz Nikolai (Niklas)(1835-1900), finsk sångare, kyrkomusiker och lärare, bröstbild ; Half-length portrait of Finnish singer, church musician and teacher Niklas Achté
2. Claesson, Åke (1889-1967), svensk skådespelare och vissångare (särskilt Bellmans visor), bröstbild ; Half-length portrait of Swedish actor and chanson singer Åke Claesson (Senast 1918)
3. Fridolins sångare.Lovisa.I mitten Lisbeth Andersson med Kurt Björkman, Holger Backman på andra sidan (bl.Fridolf Anderssons foton).Sitter vid dukat bord, kaffekoppar och ljus.Fridolin's singers, banquet, sitting by the table. (troligen jubileum 1951 (20år) eller 1956 (25år))
4. Sångerskan Ida Ekman (1875-1942), bröstbild, ler. (senast 1908)
5. Ida Ekman (1875-1942, f.Morduch) och Karl Ekman (1869-1947).Halvfigur sittande, Ida med handen på Karls axel.
6. Ekman, Ida (1875-1942), liedsångerska.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish soprano Ida Ekman (ca 1919)
7. Ida Ekman (1875-1942, f.Morduch), liedsångerska. (senast 1899)
8. Sångerskan Ida Ekman (1875-1942), bröstbild.Soprano Ida Ekman. (ca 1908)
9. Sångerskan Ida Ekman,(1875-1942), bröstbild.Soprano Ida Ekman. (ca 1908)
10. Sångerskan Ida Ekman (1875-1942), bröstbild.The soprano Ida Ekman. (Ca 1908)

[Next]