[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Klipparkivet; Helsingfors; Akademiska Sångföreningen

No: 13721
Shelf mark: Sibeliusmuseet / Musikvetenskapliga institutionen
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Outer size: 5.5 cm x 8.5 cm (height x width)
Date: 15.5.1948
Keywords: man, sleep, bed,

Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Per-Eric Floman sover ombord på s/s.Bore I.Bildtext: Perre på 'lit de parade' ombord.The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948.Per-Eric Floman sleeping in a bed on board the s/s Bore I.

4.5.2000 / 17.5.2000