[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='snow' results in 5 hits


1. (Runeberg, J.L.)Christiernson, Tor m.fl.Som överstelöjtnant K.L.Lode i "Fänrik Ståls sägner", (Sverige).
2. Aino och Jean Sibelius utomhus framför Ainola veranda, vinter.Outdoors in front of the Ainola terrace
3. anonym flicka till häst (ca 1921)
4. Sune Carlsson med portfölj och paraply framför Pinella i Åbo.Domkyrkan i bakgrunden.
5. En ateljébild på Ilta Ekroos (1847-1928), står "ute i snöstormen" i päls, helfigur.Signerad: "Till min kära Darling [Kilpinen] ett litet minne av hennes gamla tillgivna tant Ilta. 23/XII 22" [1922] (1922)