[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='sofa' results in 19 hits


1. William Hammar och Maja Åkerman-Tudeer, helfigur.Scenbild ur "Liebelei" (Franz Neumann), Inhemska operan i Helsingfors. (1911)
2. Leevi Madetojas bror och yngre man, sitter i soffgrupp, teservis på bordet.Helfigur.
3. Leevi Madetojas bror, någon tid anställd som kontorschef på Pås- och kuvertfabrik i ...Interiör, sittande i länstol i arbetsrum.Helfigur.
4. Leevi Madetojas bror, någon tid anställd som kontorschef på Pås- och kuvertfabrik i ...Interiör, halvliggande på divan.Helfigur.
5. (Mikkola, Viljo).Äldre man med barn i famnen, sittande i soffhörn.Helfigur.
6. Fredrik Pacius' sommarvilla.
7. Fredrik Pacius' sommarvilla.
8. Fredrik Pacius' sommarvilla.
9. Fredrik Pacius' sommarvilla.
10. Fredrik Pacius sommarvilla, interiör.

[Next]