[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 13815
Shelf mark: B
Document type: Bild, foto
Colour: svartvit
Carrier: papper
Format: horisontal
Inner size: 9 cm x 13.9 cm (height x width)
Date: 16.10.1965
Originator: Rainer Nyberg?;
Keywords: choir, orchestra, harpsichord, solemnity hall, Turku,

KSÅA-kören (Kristliga studentföreningen vid Åbo Akademi) i Solennitetssalen i Åbo.KSÅA 40 år.Dir.Björn-Olof Mårtenson, vid cembalon Anita Jacobsson (gift Kulla); övriga instrumentalister fr. v.Joel Ahlbeck, ? ,Märta Lindsjö, Folke Jungner, Karl-Johan Hansson.Kören: första raden fr.v.Marita Michaelsen (gift Holm), Solveig Michaelsen (gift Rönnqvist), Karin Sjöholm (gift Sandholm), ? , Helena Gustavsson (gift Helander), Ringa Borg (gift Sandelin).Andra raden fr.v.Mary Olson (gift Lindvall), Birgitta Stenroos (gift Lawast), Gustav Lavast, Nils Holm, Lars-Erik Björkstrand, ? .

20.11.2001 / 3.4.2014