[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('song festival choir') results in 2 hits


1. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar vid domkyrkan. (1956)
2. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden. (1956)