[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('song festivals') results in 11 hits


1. ÅSMF:s sångfest i Pargas 1923.En blandad kör sjunger på estraden. (1923)
2. ÅSMF:s sångfest i Kimito 1930.En blandad kör sjunger på estraden.
3. ÅSMF:s sångfest (i Pargas 1923?).En blandad kör på estraden. (1923)
4. ÅSMF:s sångfest (i Kimito 1930?Eller i Pargas 1923?).Festtåg med fanor. (1930)
5. Turun Naislaulajats medlemmar (bl. a.Elli Veso) uppträder, möjligen på en sångfest.En stor grupp med kvinnor i folkdräkter.
6. Turun Naislaulajat uppträder i Virmo 1960 (Varsinais-Suomen 60-v. laulujuhlat Mynämäessä).Dirigent: Elvi Kunnas.Bland körmedlemmarna Meri Tuominen, Elli Veso, Hilkka Paatonen m.m. (1960)
7. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 10.6.1948".Festtåg.Kvinnor i folkdräkt, den första bär en plakat med text "Varsinais-Suomi".Medlemmar av Turun Naislaulajat? (1948)
8. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948".Folkmassa på Senatstorget i Helsingfors.Helsingfors domkyrka syns i bakgrunden. (1948)
9. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948" Bild från Helsingfors Olympiastadion. (20.6.1948)
10. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948".Bild tagen på Helsingfors Olympiastadion. (20.6.1048)

[Next]