[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='stadiums' results in 2 hits


1. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948" Bild från Helsingfors Olympiastadion. (20.6.1948)
2. "Yleiset laulu- ja soittojuhlat Helsingissä 20.6.1948".Bild tagen på Helsingfors Olympiastadion. (20.6.1048)