[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='stage' results in 144 hits


1. Finsk sångfest i Jyväskylä 1924, utescen. (1924)
2. Orkester på scen, bord i förgrunden.Anonyma personer: 10 musiker + dirigent. (1912)
3. Restaurant-kapell, utomhus på scen.
4. Finsk sång och musik fest i Sordavala 1926 (?), sångfest.Tomt orkesterdike och tättbänkad publik. (1926?)
5. Merikanto, Oskar m fl; dirigerar Cavalleria Rusticana (Mascagni) i Tammerfors.Ensemblen församlad på scen, helfigurer.
6. Mikkola, Viljo; dirigent vid sångfest?Kör iklädd folkdräkt, blåsorkester på estraden.
7. Snåre, Sigurd.Stor blandad kör, stråkorkester.Bankdirektör John Svensson vid violinen.S.S. dirigerar."Från konserten i Stadshuset 29/6", Hangö stadshus. (1926- 1940)
8. Kör och orkester.Bollplan, Helsingfors. (20.6.1931)
9. Svenska Folkskolans Vänners sångfest i Åbo 1926. (1926)
10. Nyslott operafestspel 1912.Sångfest- estrad i Kyrönsalmi (1912)

[Next]