[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='stairs' results in 3 hits


1. Madetoja, Leevi's bror, tillsammans med annan mansperson vintertid på trappa till träbyggnad.
2. "Viborgs nya ritskola och konsthall å Pantsarlaks bastionen." (senast 1931)
3. Schnéevoigt, Georg [till vänster] med herrar och damer mellan kolonner på trappa ; Conductor Georg Schnéevoigt [to the left] with group of men and women on a staircase