[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='statue' results in 19 hits


1. Richard Faltin, helfigur vid hans orgel. (-1915)
2. Vykort från Naemi Fribergs resor."Potsdam-Sanssouci; Die Schloßterrassen".
3. Staty av Zorn (bland foton av Aina Mannerheim).
4. ( Mikkola, Viljo) Man o kvinna på torg; Anton A?.Zwinger, Dresden Helfigur. (1929)
5. Ulla Stenius, Ingemar Liljfors (lärare), Herzbert, Stina Sundell (lärare) Fritjof Kjellberg (lärare) m fl."Deltagare i Miessner-Kursen". (9.21.8. 1937)
6. Grieg, Edvard.Staty i Bergen.
7. Komitas, Sogomon Gevorkovitj, bröstbild på ena sidan av pappask, bild av staty på andra.
8. Mozart, W.A.Statyett av Barrias: Mozart som barn.
9. Schubert, Franz.Staty i Wien.
10. Richard Wagner, staty, Tiergarten, Berlin.

[Next]