[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='streets' results in 7 hits


1. Dvorak, Anton.Födelsehem i Nelahozeves, exteriör ; Birth-house of Antonin Dvorak in Nelahozeves
2. Dvorak, Anton.Kyrka [i Prag], exteriör ; Church [in Prague]
3. Dvorak, Anton.Huset i Spilville, USA, där han bodde sommaren 1893, exteriör ; Antonin Dvorak's residence in Spilville, U.S.A. 1893
4. Lucca, Pauline.Utomhus, 3 personer väntande vid [sorgdraperd] dörr (P.L.'s begravning?) (1908)
5. Mozarts födelsehem i Salzburg, husfasad, människor och fordon på gatan ; Birth house of W.A.Mozart in Salzburg (senast 1955)
6. Smal kullerstensgata med låga trähus på båda sidor.Narrow street with wooden houses on both sides.[Sibelius]
7. Musices Amantes i Ekenäs 1948?Folksamling på gatan ; Musices Amantes in Tammisaari 1948?Gathering of people on street, prams etc.Singing festival? (1948)