[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum

No: 259
Shelf mark: C
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.6 cm x 14 cm (height x width)
Date: 25.5.1941
Originator: Nyblin; Alexandersg. 17, Helsingfors
Keywords: funeral, string quartet,

Torsten Carlander-Reuterfelt.

Stråkkvartett kvartetten spelar vid begravning (Ringvall).

"Till minne av den 25.5.1941.Med hjärtlig hälsning från Margit och Torsten."

23.9.1997 / 3.7.2019