[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='string-instrument' results in 8 hits


1. Öfverlund, A.(vcl);; Zerati, Mariani (vl);; Carlsson, Sune (p);; Stenberg, Albert(vl).Sittande helfigur med instrument.Lovisa Kasino 1914. (1914)
2. Lindelöf, Carl Arvid (violin), Eelis Jurva (violin), Ossian Fohström (cello) och Lepo Laurila (altviolin).Halfigur sittande, studiofoto vid "havsstrand".Bilden tagen i Nyslott. (1915)
3. Müller Berghaus, Karl; Fabritius, Ludvig m fl.Hemma hos L.F. 5 musicerande personer med stränginstrument.
4. Fredrik Schnedler-Petersen, Bergliot Sverdrup och Siegfried Salomon, interiör, sittande.F.S.-P. med viola da bracchio (?) och S.S. med gamba, helfigur.Full-length figure.Fredrik with viola da braccio, Siegfried with gamba, sitting (september 1913)
5. Fredrik Schnedler-Petersen, Bergliot Sverdrup och Siegfried Salomon.Interiör, sittande.F.S.-P. med viola da bracchio (?) och S.S. med gamba.Helfigur.Full-length figure.Fredrik with viola da braccio, Siegfried with gamba, sitting. (september 1913)
6. Sederholm, Jan (Karhula) och bror violin samt tredje person, cello, stråktrio.I peruker och rokokokostymering, helfigur musicerande. (ca 1950)
7. Anonym stråkkvartett.
8. Sibeliusutställningen 1955 (Sm), Alfhild Forslin och tre anonyma personer sitter och lyssnar till JS's 6:e symfoni.The Sibelius exhibition 1955, people listening to Sibelius 6th symphony. (1955)