[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='string-instruments' results in 6 hits


1. Gustaf Backas musikerkolleger (Sverige).En mansperson (vl), två kvinnor ( en vcl) i helfigur.
2. Restaurant-orkester i Sverige (2 violiner, cello, klarinett, piano & bas).
3. Ludvig Fabritius m. fl. spelar kammarmusik i Fabritius' hem, sittande runt notställen.
4. Finsk sång och musik fest i Sordavala 1926 (?), sångfest.Tomt orkesterdike och tättbänkad publik. (1926?)
5. Cellisten Sylvia (Sylvie?Brümmer?), halvfigur, sitter och spelar cello.Signerad, tillägnad Yrjö Kilpinen.Daterad 10.V.41 (1941)
6. Klemetskog ungdomsförenings stråkorkester 1927.Orkestern grundad 1911.Från vänster: dirigent Valter Lindberg, Gösta Winkvist, Jarl Åhman, Hjalmar Krook, Gustav Lindberg, Saga Lindfors, Lila Linberg.Musikerna sitter med sina instrument i en sal. (1927)