[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('student choirs') results in 2 hits


1. Brahe Djäknar uruppför Gottfrid Gräsbecks "Stämmor ur elementen" vid en studentsångarstämma i Åbo konserthus. (1960-talet)
2. Brahe Djäknar uruppför Gottfrid Gräsbecks "Stämmor ur elementen" vid en studentsångarstämma i Åbo konserthus.Apploder efter framförandet. (1960-talet)