[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='students' results in 7 hits


1. Grönmark, Meri.Pianoelev till Sigrid Schnéevoigt, bröstbild ; Half-length portrait of Meri Grönmark, piano student of Sigrid Schnéevoigt (senast 1916)
2. Otto Andersson dirigerar kör. (1900-talets början)
3. Akademiska Sångföreningens friluftskonsert på Första maj år 1949.Körsångarnas mössor i förgrunden, Bengt Carlson som dirigent.Vy ut över publikhavet iklätt studentmössor.The Academic Male Voice Choir of Helsinki, open-air concert at May 1, 1949. (1.5.1949)
4. Axelbandet spelar för teologerna utanför praktisk-teol. institution vid Åbo Akademi. (1970-talet)
5. Wasa Svenska Flickskola 1927, klass 3 ; 29 elever med lärarinna.T.h. om lärarinnan troligen Ilse Anderssén (gift med Kurt Helander), dotter till Alfred Anderssén. (1927)
6. Vy framifrån över auditorium som sluttar uppåt i bakre ändan av rummet.I bänkarna sitter studenter.Föreläsning på Kemisk Tekniska Fakulteten (ÅA). 2a raden, andre fr. h. med handen mot pannan är Holger Richardtson. (1930-talet)
7. En grupp unga vuxna, en del med studentmössa, på däcket till en ångbåt, troligen på väg till/från sångfesten i Mariehamn.A group of young people, some wearing student's caps, on the deck of a steamboat, probably on their way to/from the "singing festival" in Mariehamn. (1922)