[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='suit' results in 89 hits


1. Egge, Lars i halvfigur.
2. Konrad Carlsson (Sune Carlssons bror), Osmo Hurstman ("Sulos bror") och anonym man i helfigur.
3. Bengt Carpelan, halvfigur, utomhus, vid sångfesten i Pargas. (2.7.1972)
4. Claesson, Åke, bröstbild.
5. Dahlström, Fabian; Segerberg, Krister (kustos) ; Tavaststjerna, Erik (opponent).F.D.'s disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
6. Dahlström, Svante i helfigur med fötterna skymda, bär hatt på huvudet och har cigarr i handen.
7. Wilh.Gädeke, G.Apel, Carl Gädeke och José Eibenschütz.Halvfigur sittande kring kaffebord. (1912)
8. Backas, Gustaf och fyra anonyma män i helfigur, stående utomhus på veranda.
9. Karl & Ida Ekman, han i helfigur vid pianot, hon står i helfigur bakom. (ca 1895)
10. Ekman, Karl, halvfigur, sittande.

[Next]