[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='suitcases' results in 2 hits


1. Akademiska Sångföreningens skandinaviska resa 15.-24.5.1948.Bildtext: Omklädning för Helsingborgskonserten.Fr. v.Turtschin, Lindström, Eklundh.Riska, Löfhjelm, Totti [Björkwall], Jalle [Lagerblad] och Pära N.[Nordström].The Scandinavian tour of The Academic Male Voice Choir of Helsinki 15.-24.5.1948. (19.5.1948)
2. Turun Naislaulajat i Åbo hamn, på väg till konsertturnéen i Sverige och Danmark.På bakgrunden syns båten, s/s Regin.Ca 45 personer, bl. a. körledaren Lempi Ahlström samt Inkeri Sokka, Hilkka Paatonen, Karin Dahlgren och Elli Veso. (18.4.1952)