[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='tables' results in 21 hits


1. Köhler, Kurt och två anonyma herrar.[Dresdener trio.]Musicerande restauranttrio, violin, cello, piano.Små bord med vita dukar, palmblad, 2 reliefporträtt på väggen ; Kurt Köhler and 2 unknown males [Dresden Trio] playing violin, cello & piano in restaurant (1920-talet ?)
2. Weidenbrück, Edvin i bröstbild, sittande vid sitt arbetsbord i sin villa i Hangö, Gunnarstrand ; Composer Edvin Weidenbrück sitting at his desk, writing, in his summer residence in Hanko
3. Dvorak, Anton.Dennes arbetsrum åren 1877-1904 i Prag ; Antonin Dvorak's study in Prague during 1877-1904
4. Byström, Oscar och anonym kvinna.Dubbelporträtt, helfigur.Mannen stående, kvinnan sittande på bord klädda i rollkostymer ; Full portrait of Oscar Byström and unknown woman in role costumes, man standing, woman sitting on table (1906)
5. Klengel, Julius.Tysk cellist (1859-1933).Halvfigur, sittande vid bord bläddrande noter ; Half-length portrait of German cellist Julius Klengel sitting at table (1910)
6. Mozart, W.A.Prag, interiör (Mozarts rum) ; W.A.Mozart's room in Prague
7. Neu?.Man och kvinna i dubbelporträtt (bröllopsfoto?) stående bredvid ett bord med liten ask på.Mannen håller kvinnan i handen, kvinnan håller en ros i högra handen.Trekvartsfigur ; 3/4-length portrait of man and woman standing beside a table (wedding portrait?) (1894 ?)
8. Friedrich Plaschke och Eva (von der Osten) Plaschke, kungliga kammarsångare.
9. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag mänskor vid bord JS 70 years.Banquet. (8.12 1935)
10. Jean Sibelius 70-år.Festmiddag. bla Aino Sibelius, Ossian Fohström mänskor vid bord JS 70 years.Banguet a.o.Aino Siblius, Ossian Fohström (8.12 1935)

[Next]