[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='teachers' results in 59 hits


1. Achté, Lorenz Nikolai (Niklas)(1835-1900), finsk sångare, kyrkomusiker och lärare, bröstbild ; Half-length portrait of Finnish singer, church musician and teacher Niklas Achté
2. Ahnger, Alexandra (1859-1940), alt och sångpedagog.Halvfigur, klädd i ljus dräkt med stor rusett på brösten ; Half-length portrait of Finnish alto and voice teacher Alexandra Ahnger (1898-1902)
3. Dahlström, Fabian (f. 1930), professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi 1978-93.Bröstbild, trekvartsface; Half-length portrait of Finnish musicologist Fabian Dahlström (1959)
4. Dahlström, Fabian (f.1930), professor i musikvetenskap vid Åbo Akademi, blockflöjtist och klarinetist.Halvfigur stående, spelande altblockflöjt ; Half-length portrait of professor Fabian Dahlström playing recorder (senast 1973)
5. Dahlström, Greta (f.1887), musiklärare, tonsättare och folkmusikinsamlare.Bröstbild ; Half-length portrait of Finnish music teacher, composer and folk music collector Greta Dahlström
6. Bergroth, Rolf (1909-1995), pianist och lektor vid Sibelius-Akademin, bröstbild. (senast 1969)
7. Richard Faltin m. fl."Die Lehrer in der Boehmischen Schule."Viborg. 10 män sittande och stående, gruppbild. (5.1868)
8. Fohström, Alma
9. Otto Hutschenreuter, Ossian Fohströms första cellolärare, bröstbild ; Fohström's first cello teacher, Hutschenreuter.Half-length figure. (före 1891)
10. Ossian Fohström (1870-1952), finsk cellist, cellolärare och kapellmästare.Helfigur, sittande med cellon invid pianot i hemmet. (12.1930)

[Next]