[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='teaching-staff' results in 2 hits


1. Mikkola, Viljo m.fl.Helmanligt lärarkollegium; 14 personer (i Åbo), sittande och stående runt bord, kartrullar på väggarna. (1910- 1920 ?)
2. Mikkola, Viljo m.fl.Lärarkollegium, 22 personer (i Åbo?), sittande och stående kring bord.Läsordning på väggen, bläckhorn och uppslagen kartbok på bordet.Teaching-staff sitting and standing around table.Timetable on the wall, ink-pot and an opening atlas on the table.