[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='text' results in 11 hits


1. von Schoultz, Johanna.Gåvobrev på det till denna överlämnade fortepianot.Originalet hos fru Mabel von Schoultz, Lidingö.
2. Johanna von Schoultz.Handskrift, några rader på italienska.
3. von Schoultz, Johanna.Harmoniska sällskapets i Sthlm inbjudan till JvS att delta i sällskapets övningar.
4. von Schoultz, Johanna.Kungl. svenska musikaliska akademins kallelse till JvS.
5. von Schoultz, Johanna.Brev från harmoniske selskabs direktion.
6. von Schoultz, Johanna.Brev från Societa del Casino in Bologna 1836.
7. Kopia på Agda Stenros-Makridis ämbetsbevis på finska och ryska.
8. Agda (Stenros-)Makridis namn på väggtavla bland andra namn, rysk text.Man med violin ser på tavlan.
9. Haydn, Joseph.Väggtavla till museum.Wien. (1981)
10. Menuhin, Yehudi, ansiktet, text på finska, bröstbild. ((22.4. 1966))

[Next]