[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='textiles' results in 6 hits


1. Resa i Asien - Alma Fohström och maken Wilhelm von Rohde, två anonyma män och anonym kvinna stående inuti en jurta.Jurtan inredd med mattor, säng, hängande kläder, kulram. (1901-03?)
2. Interiör, bland Alma Fohströms fotografier från Asien.Resekistor och möbler inne i jurtans ramar (jurtans täcken är borta) ; Photo from Alma Fohström's journey to Asia.Tarvel boxes and furniture inside yurt the covers of which have been removed (1901-03?)
3. Mozart, W.A."Mozarts letzte Tage" målning av H.Kaulbach.Mozart på dödsbädden omgiven av sörjande och musicerande mänskor ; "The last days of Mozart", painting by H.Kaulbach.Mozart in death bed surrounded by grieving and music-making people
4. Laura Netzel (1839-1927).
5. Nilsson, Anna.Helfigur stående med prydnadsföremål i handen bredvid asymmetrisk stol och bord täckt med matta, klädd i folkdräkt ; Full length portrait of Anna Nilsson standing beside chair and table, wearing national costume, holding decorative flower arrangement. (senast 1891)
6. Tua, Teresina [1866-1956].Violinist "Kammervirutosin I.M. d.Königin v.Spanien".Trekvartsfigur med violin, lutande på en möbel täckt med täcke med tofsar ; 3/4-length portrait of "Chamber virtuoso of Spanish Queen" violinist Teresina Tua leanng on piece of furniture covered with cloth (1884)