[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='tie' results in 5 hits


1. Rolf Bergroth, pianist, bröstbild.
2. Teddy Björkman, bröstbild.
3. Geber, Erik.Kand. hum., vicedirigent för BD och sen hösten 1969 dirigent för bl. kören Sångens vänner i Åbo.Bröstbild. (september 69)
4. Madetoja, Leevi, bröstbild.
5. Jean Sibelius som ung [år 1889?]. (1889)