[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='travelling' results in 2 hits


1. Turun Naislaulajat i Åbo hamn, på väg till konsertturnéen i Sverige och Danmark.På bakgrunden syns båten, s/s Regin.Ca 45 personer, bl. a. körledaren Lempi Ahlström samt Inkeri Sokka, Hilkka Paatonen, Karin Dahlgren och Elli Veso. (18.4.1952)
2. Turun Naislaulajat på en resa.Körmedlemmarna står framför ett stationshus (Hälsingborgs färjestation). (1952)