[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='uncovering' results in 2 hits


1. Gottfrid Gräsbecks porträttavtäckning.På bilden festtalare och representanter för Florakören o Brahe Djäknar Maria Malmio och Johan Nyman, Sibeliusmuseum, Åbo Gräsbeck's portrait uncovering, feast speaker, deputies for Florakören and Brahe Djäknar. (13.5.1988)
2. Gottfrid Gräsbecks porträttavtäckning.Maria Malmio och Johan Nyman.Sibeliusmuseum, porträttet avtäcks. (13.5.1988)