[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='violin' results in 67 hits


1. Backas, Gustaf m.fl., utomhus med cello,piano och violin.
2. Karl Brückner, violinist, som pojke, sittande med violin.
3. Burmester (Burmeister), Willy (1869-1933).
4. Anonym kvinnlig violinist (Eva Gripenberg?). (1898)
5. Garam, Lajos.Bröstbild med violin.
6. Arno Granroth (1909-1989), violinist och pedagog.Bröstbild, spelande violin.
7. Haitto, Heimo (f. 1925), violinist, som barn, spelande fiol.Bröstbild. (senast 1939)
8. Gräsbeck, Manfred (1978)
9. Haapalainen, Väinö som barn.Helfigur, spelande violin framför notställ.
10. Holmström, Alfred (f.Åbo 29.4.1872) och Blom, Anna (f.Nystad 31.12.1878), hon vid flygeln, han stående brevid med violin.Runebergsdagen 1899 i Palenska salen, Nystad.Blom at the grand piano, Holmström standing with the violin. (1899)

[Next]