[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='violin-case' results in 2 hits


1. Haapalainen, Väinö som barn.Helfigur, spelande violin framför notställ.
2. Nissinen, Irma, halvfigur, med blommor och fiolåda, taget efter matiné i Lübeck. (1935) (juni)