[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='violinist' results in 22 hits


1. Leo Funtek, violinist och dirigent, bröstbild.
2. Hannikainen, Arvo (1897-1942), violinist.Bröstbild.
3. Lindelöf, Carl Arvid (1877-1956); violinist, bröstbild. (senast 1930)
4. Flesch, Carl.Tysk violinist och pedagog av ungersk börd (1873-1944), halvfigur med violin.
5. Hubay, Jenö.Ungersk violinist och tonsättare (1858-1937), bröstbild.
6. Hubermann, Bronislaw.Polsk violinist och dirigent (1882-1947), bröstbild.
7. Jsay (Ysaye, Eugene).Violinist, helfigur, sittande med violinen under armen.
8. Kubelik, Jan.Tjeckoslovakisk violinist och tonsättare (1880-1940), halvfigur, med violin.
9. Kubelik, Jan, halvfigur, med violin.
10. Kubelik, Jan, halvfigur, sittande med violin.

[Next]