[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='violins' results in 47 hits


1. Stråkkvartett. (senast 1960)
2. Holmström, Alfred och Anna (född Blom). (ca 1920, Åbo)
3. Köhler, Kurt och två anonyma herrar.[Dresdener trio.]Musicerande restauranttrio, violin, cello, piano.Små bord med vita dukar, palmblad, 2 reliefporträtt på väggen ; Kurt Köhler and 2 unknown males [Dresden Trio] playing violin, cello & piano in restaurant (1920-talet ?)
4. Lilius, Heidi.Ung kvinna, halvfigur sittande med violin och stråke ; Half-length portrait of Heidi Lilius sitting with violin and bow (senast 1919)
5. Nissinen, Irma (f. 1910) violinist och violinlärare, konsertmästare i Åbo stadsork. 1941-74.Bröstbild, trekvartsface, med violinen ; Half-length portrait of Finnish violinist and violin teacher Irma Nissinen, concert master of Turku city orch. 1941-74. (1950)
6. Ondricek, Franz.Soloviolinist hos kejsaren av Österrike-Ungern i halvfigur, med violinen i handen. (senast 1897)
7. Arpad, Kun.Violinist som pojke klädd i sjömansdräkt.Trekvartsfigur spelande violin ; Full-length portrait of Kun Arpad as child playing the violin, wearing sailor's costume (1903)
8. Emil Sjögren och Tor Aulin.
9. "Beethoven und das Rasumowsky'sche Quartett" interiör, musiker och åhörare ; "Beethoven and the Razumowsky Quartet" chamber concert in a room with some audience (efter 1862)
10. Violinisten Karen Bramsen, sångerskan Ellen Beck och cellisten Henry Bramsen i grupporträtt, helfigur. (1902)

[Next]