[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('vocalists -- men') results in 2 hits


1. Amerikansk tenor Richard Crooks.Signerad, tillägnad Yrjö & Margareta Kilpinen.Rollbild (står vid en färgpalett och penslar i handen). (1929)
2. Svensk operasångare (basbaryton) Joel Berglund.Bröstbild.Signerad, tillägnad Yrjö Kilpinen. (1931)