[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='wallboard' results in 3 hits


1. Agda (Stenros-)Makridis namn på väggtavla bland andra namn, rysk text.Man med violin ser på tavlan.
2. van Beethoven.Väggtavla på ytterväggen till av v B. bebott hus.Pasqualatihaus, Mölkerbastei 8, Wien. (17.6.1981)
3. Haydn, Joseph.Väggtavla till museum.Wien. (1981)