[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='water' results in 22 hits


1. Säkylä strand, Pyhäjärvi, naturvy.
2. Backas, Gustaf, stående vid bäck, helfigur.
3. Backas, Gustaf jämte tre kolleger, simmande.
4. Vykort från Naemi Fribergs resor."Potsdam-Sanssouci; Die Schloßterrassen".
5. Kajanus, Johannes (?).Helfigur, sittande på strandsten.
6. Kajanus, Robert, på strandklipporna från avstånd.Helfigur.
7. Kajanus, Robert.Obbnäs.Brygga med livboj.
8. Kajanus, Robert vid vattnet.Helfigur.
9. Klemetti, Armi och Heikki på sandstrand med hund och träbåt.Helfigur. (1941) (mars)
10. Ronimus, Toini, helfigur, utomhus. (1945?)

[Next]