[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='weddings' results in 7 hits


1. Ackté, Aino.Helfigur stående, knivhuggande sig själv.Rollporträtt som Julia i Romeo och Julia (Gounod) ; Full length portrait of Finnish soprano Aino Ackté as Juliette, standing, stabbing herself in pearl-decorated wedding dress (senast 1902)
2. Mikkola-Meurman, Aulikki med sin brudgum Meurman.Halvfigur stående, bröllopsfoto ; Wedding portrait of Finnish singer Aulikki Mikkola-Meurman and her husband Meurman, half-length, standing
3. (Mikkola, Viljo) Bröllopsfoto: Erkki Mikkola och Kerttu f.Laukki.Trekvartsfigur, bruden sittande på stol, brudgummen på stolkarmen, fönster bakom paret ; Wedding portrait (daughter of Viljo Mikkola?). 3/4-length double portrait sitting in living room (1954?)
4. (Mikkola, Viljo) Brud: Kerttu f.Laukki, fru till Viljo Mikkolas son Erkki.Helfigur stående framför gardiner (ej studiofoto)med bukett ; Full length portrait of bride (daughter of Viljo Mikkola?) standing with flower bouquet in front of curtains (1954 ?)
5. Traditionellt klätt brudpar åker med häst och kärra i kortege, i samband med sångfesten i Mariehamn.Traditionally dressed bridal couple in a horse-drwan carriage.During the "singing festival" in Mariehamn. (1922)
6. Profilbild av traditionellt klätt brudpar sittande i kärra.Profile picture of a traditionally dressed bridal couple sitting in a horse-drawn carriage.Text på baksidan: Sångfesten 1922 i Mariehamn.Brudparet i spetsen för bröllopståget. (1922)
7. Två vagnar med gåvor i bröllopsprocession i samband med sångfesten i Mariehamn.Two carriages with gifts in a wedding procession during the "singing festival" in Mariehamn.Text på negativets ursprungliga omslag: Brudgåvorna i bröllopståget. (1922)