[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='wig' results in 4 hits


1. Sederholm, Jan (Karhula) och bror violin samt tredje person, cello, stråktrio.I peruker och rokokokostymering, helfigur musicerande. (ca 1950)
2. Somersalmi, Yrjö, bröstbild, rollbild som Scarpia i Tosca (Puccini).
3. Forsell, John, halvfigur, rollbild ur Tosca (Puccini).
4. Walter von Konow (står), konsulinnan Jacobsson, anonym man, kvinna och flicka.Te serveras, gruppen bär rokokokläder, och -peruker. (1931)