[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('writing materials') results in 6 hits


1. Mikkola, Viljo, Keihänen m.fl. 6 personer sittande kring runt bord, en bakom skrivbord, samlade till möte.I rummet kandelaber, kakelugn och porträtt av präster, vissnade rosor på bordet ; Group portrait of 7 men in meeting sitting at round table, among them Viljo Mikkola and Keihänen.Portrait paintings of priests (bishops?) on walls. (1930)
2. Weidenbrück, Edvin i bröstbild, sittande vid sitt arbetsbord i sin villa i Hangö, Gunnarstrand ; Composer Edvin Weidenbrück sitting at his desk, writing, in his summer residence in Hanko
3. Donizetti, Gaetano.Vykort med fotomontage: Donizetti komponerande, vyer från Bergamo, manuskriptfragment ; Post card with portrait of Gaetano donizetti composing, manuscript fragment and views of Bergamo "Bergamo e il suo genio musicale"
4. Newmarch, Rosa (1857-1940), brittisk musikskriftställare.Halvfigur sittande, skrivande vid bord ; Half-length portrait of British music writer Rosa Newmarch sitting at table, writing
5. Newmarch, Rosa (1857-1940), halvfigur ; Half-length portrait of Rosa Newmarch
6. Ysaye, Eugene (1858-1931).Halvfigur sittande vid skrivbord (komponerande?), klädd i basker och morgonrock, violin och stråke i handen, på bordet foto av kvinna ; Half-length portrait of Belgian violinist and composer Eugéne Ysaye sitting at table (composing?), violin and bow in left hand, wearing robe and hat.On table photo of woman.