[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('Nordiska Rådet') gav 10 träffar


 
1. Nordisk Rådet ; Nordiska Ministerrådet : Handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet 1989-1993, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handlingsplan för det nordiska jämställdhetssamarbetet 1989-1993 / Nordisk Rådet ; Nordiska Ministerrådet, 42p.. - Köpenhamn : Nordiska rådet, 1989.

ISBN 91 7996 156 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* kvinnor = women = naiset
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic countries : 8002

 
2. Carlsson, Per : Nordiskt samarbete, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordiskt samarbete / Carlsson, Per - (UD informerar ; No. 3), 19 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet (D), 1986. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
3. Donner, Ruth : Human rights and king Magnus Eriksson's law of the realum, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Human rights and king Magnus Eriksson's law of the realum / Donner, Ruth

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Essays in honour of Voitto Saario 70 years - September 13, 1982 ; Toivo Sainio 70 years - January 7, 1983. - p. 21-29 - Helsinki : Finnish Branch of the International law association (D), 1983.

ISBN 951 99441 2 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR-op ; ECHR ; UN Charter; Convention on the prevention and punishment of crimes against internationally protected persons

 
4. Meres-Wuori, Ora : Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Toimivaltasuhteet kansainvälisiä sopimuksia tehtäessä : valtiosääntöoikeudellinen tutkimus / Meres-Wuori, Ora, xxiv, 376 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus (D), 1990.

ISBN 951 640 489 8

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* internationella organisationer = international organizations = kansainväliset järjestöt
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* riksdagen = parliament = eduskunta
* riksdagsordning = act of parliament = valtiopäiväjärjestys

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries : 8222 / 8002

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - University of Helsinki (1990), (T)

NOTE (GENERAL): Vienna Convention

 
5. Nordiskt samarbete, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Nordiskt samarbete / - (UD informerar ; No. 2), 15 p.. - Stockholm : Utrikesdepartementet, 1979. - ISSN 0347-5298

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* regionalt samarbete = regional co-operation = alueellinen yhteistyö
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto

GEOGRAPHICAL TERMS: Nordic Countries : 8002

 
6. Archer, Clive : Organizing Western Europe, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Organizing Western Europe / Archer, Clive, x, 182 p.. - London : Edward Arnold , 1990.

ISBN 0 7131 6473 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* EG = EC = EY
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* jordbruk = agriculture = maanviljely

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): EHR

 
7. Kivimäki, Erkki : Pohjoismainen yhteistyö uuteen vaiheeseen, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pohjoismainen yhteistyö uuteen vaiheeseen / Kivimäki, Erkki, 46 p.. - Helsinki : Ulkoasiainministeriö, 1992.

ISBN 951 47 6741 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto

 
8. Myntti, Kristian : Minoriteters och urfolks politiska rättigheter, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minoriteters och urfolks politiska rättigheter : en studie av rätten för små minoriteter och urfolk till politiskt deltagande och självbestämmande / Myntti, Kristian - (Juridica lapponica ; no. 18), xiii, 527 p.. - Rovaniemi : Lapplands Universitet. Nordiska institutet för miljö- och minoritetsrätt, 1998 . - ISSN 0783-4144

ISBN 951-634-640-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* demilitarisering = demilitarisation = demilitarisointi
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* EU = EU = EU
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* PCIJ = PCIJ = PCIJ
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ryssar = Russians = venäläiset
* finlandssvenskar = Swedish-speaking Finns = suomenruotsalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* självstyrelse = self government = itsehallinto
* folkomröstning = referendum = kansanäänestys
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* grupprättigheter = group rights = ryhmäoikeudet
* ILO = ILO = ILO
* ICJ = ICJ = ICJ
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* OSSE = OSCE = ETYJ
* NATO = NATO = NATO
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* OAS = OAS = OAS
* kontroll över naturtillgångar = natural resources control = luonnonvarojen valvonta
* samer = Sami = saamelaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* maorer = Maori people = maorit
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* kommittén för de mänskliga rättigheterna (FN) = Human Rights Committee (UN) = ihmisoikeuskomitea (YK)
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* urinvånare = aborigines = alkuasukkaat
* CERD Committee = CERD Committee = CERD Committee
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

NOTE (THESIS): Ph.D. (public law), Åbo Akademi University, [04121998], [T]

NOTE (GENERAL): Convention relating to the non-fortifaction and neutralisation of the Aaland Islands; Declaration on the Åland Islands; CDE; Rio declaration; CERD; Draft Inter-American declaration on the rights of indigenous peoples; Helsinki final act; Copenhagen document; ICCPR; ICESCR; Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations (no. 107); Convention concerning indigenous and tribal peoples in independent countries (no. 169); Draft declaration on indigenous peoples; Declaration on the rights of minorities; Framework convention for the protection of national minorities; European charter for regional or minority languages; Declaration on the right to development; ACHPR; ADRD; AMR; Canadian charter of rights and freedoms; Declaration of rights of peoples; Declaration on friendly relations; African charter for popular participation in development and transformation; Montevideo convention; London declaration;

 
9. Horn, Frank : Pohjoismaiden neuvosto, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Pohjoismaiden neuvosto / Horn, Frank

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Encyclopedia iuridica fennica : suomalainen oikeustietosanakirja : 6. osa / Wirilander, J. (puh. joht.) ... [et al.] - ( Suomalainen lakimiesyhdistyksen julkaisuja : C-sarja ; no. 29), p. 698-702. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1998. - ISSN 0356-7222

ISBN 951-855-141-3

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto

LIBRARY LOCATION: Privaträtt

 
10. Toivanen, Reetta : Minderheitenrechte als Identitätsressource?, 2001
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Minderheitenrechte als Identitätsressource? : Die Sorben in Deutschland und die Saamen in Finnland / Toivanen, Reetta - (Zeithorizonte ; Bd. 6), xi, 290 s.. - Hamburg : LIT, 2001.

ISBN -8258-5486-8

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* samer = sami = saamelaiset
* FN = UN = YK
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* OSSE = OSCE = ETYJ
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* Nordiska Rådet = Nordic Council = Pohjoismaiden Neuvosto
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Germany

NOTE (GENERAL): Convention concerning the indigenous and tribal peoples in independnet countries (ILO convention no. 169); Convention concerning the protection and integration of indigenous and other tribal and semi-tribal populations in independent countries (ILO convention no. 107); ESC; Framework convention for the protction of national minorities; European charter for regional or minority languages; Paris charter; Copenhagen document; CDE; Declaration of the principles of international cultural co-operation; ICESCR; ICCPR; UDHR; Declaration on the rights of minorities; Draft declaration on the rights of indigenous peoples; Covenant of the League of Nations; Declaration on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination on religion or belief;

URL http://www.lit-verlag.de/cgi-local/suchbuch?isbn=3-8258-5486-8


24.11.1999