[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='Palestinians' gav 101 träffar


 
1. Sulkunen, Olavi : PLO:n kansainoikeudellisesta asemasta ja Suomen tunnustamispolitiikasta, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

PLO:n kansainoikeudellisesta asemasta ja Suomen tunnustamispolitiikasta / Sulkunen, Olavi

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeus : No. 12., p. 162-176. - Helsinki : Suomen demokraattiset lakimiehet & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys (D), 1983. - ISSN 0356-4037

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tämän artikkelin näkökulmana on tunnustaminen, kansainvälisen oikeuden tärkeä, mutta edelleen riitainen instituutio.PLO-keskustelu osoittaa havainnollisesti, kuinka tunnustamiseen liittyy usein samoja kansainvälisiä ja kansallisia poliittisia intohimoja kuin itse riidan varsinaiseen aiheeseen.Tunnustaminen kollektivisointia, es.YK:n jäsenyyden kautta ei eräistä pyrkimyksistä huolimatta ole saatu aikaiseksi.Artikkelissa selostetaan "PLO:n kansainvälinen asema" ja "Suomi ja PLO". The approach of this article is recognition of rights - an important but controversial institution of international law.The PLO debate demonstrates how the same international and national passions apply for both the recognition of rights and the actual matter of dispute.The collectivization of the recognition of rights, e.g. through membership of the UN, has not been achieved despite some efforts.The article covers "The International Position of PLO" and "Finland and PLO".

INDEX WORDS:
* territoriella rättigheter = territorial rights = alueelliset oikeudet
* erkännande av stat = recognition of state = valtion tunnustaminen
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7354

 
2. Bulcha, Mekuria : Flight and integration :, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Flight and integration : : causes of mass exodus from Ethiopia and problems of integration in the Sudan / Bulcha, Mekuria, 256 p. : ill. ; tab.. - Uppsala : Scandinavian Institute of African Studies, 1988.

ISBN 91 7106 279 3

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book examines the problems facing refugees in the Horn of Africa.The roots of the refugee producing conflicts is in the formation of Ethiopia as an empire.Subjective motives for the flight and objective conditions prevailing at the time of flight and the integration in the Sudan society is examined.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* massutvandring = mass exodus = joukkomuutto
* tvångsarbete = forced labour = pakkotyö
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* religiösa minoriteter = religious minorities = uskonnolliset vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / Sudan / East Africa : 5227 / 5259

 
3. The Israeli army and the intifada, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Israeli army and the intifada : policies that contribute to the killings / ; Middle East Watch, 229 p.. - New York : Human Rights Watch, 1990.

ISBN 0 929 692 66 7

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* censur = censorship = sensuuri
* intifada = intifada = kansannousu
* NGO = NGO = NGO
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / Middle East : 7329 / 7300

LIBRARY LOCATION: IMR

URL http://www.hrw.org/campaigns/israel/intifada-intro.htm

 
4. Middle East Watch : A victory turned sour: human rights in Kuwait since libera, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A victory turned sour: human rights in Kuwait since libera / Middle East Watch ; Middle East Watch, 64 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 5643 2 041 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* rättegång = trial = oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait : 7332

LIBRARY LOCATION: IMR

 
5. A victory turned sour : human rights in Kuwait since libertaion : an Middle East Watch report, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A victory turned sour : human rights in Kuwait since libertaion : an Middle East Watch report / ; Middle East Watch, 64 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 1 56432 041 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* fängelser = prisons = vankilat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* våldtäkt = rape = raiskaus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait : 7332

LIBRARY LOCATION: IMR

 
6. Meron, Theodor : The composition of the UN regional economic commissions and the PLO, 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The composition of the UN regional economic commissions and the PLO / Meron, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International and comparative law quarterly : No. 28., p. 52-64. - London : British Institute of International and Comparative Law, 1979. - ISSN 0020-5893

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* PLO = PLO = PLO

NOTE (GENERAL): UN charter;

 
7. Pacheco, Allegra A. : Occupying an uprising, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Occupying an uprising : the Geneva convention and the Israeli administrative detention policy during the first year of the Palestinian general uprising : December 1987 - December 1988 / Pacheco, Allegra A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 21(2)., p. 515-564. - New York : Columbia University School of Law, 1990. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* intifada = intifada = kansannousu

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
8. Rudman, Maria : The emergency, powers detention law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The emergency, powers detention law : Israel's courts have a mission - should they choose to accept it / Rudman, Maria ; Qupty, Mazen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Columbia human rights law review : No. 21(2)., p. 469-514. - New York : Columbia University School of Law, 1990. - ISSN 0090-7944

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* intifada = intifada = kansannousu

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories / Middle East : 7329 / 7300

 
9. Marcus, Jonathan : The politics of Israel's security, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The politics of Israel's security / Marcus, Jonathan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No. 65(2)., p. 233-246. - London : Butterworths, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* intifada = intifada = kansannousu
* judar = Jews = juutalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
10. Sayigh, Yezid : Struggle within, struggle without, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Struggle within, struggle without : the transformation of PLO politics since 1982 / Sayigh, Yezid

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No. 65(2)., p. 247-271. - London : Butterworths, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* intifada = intifada = kansannousu
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories

 
11. The Israeli occupied territories, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Israeli occupied territories : United States response to the Palestinian uprising /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 2., p. 159-168. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* intifada = intifada = kansannousu
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestinie) Occupied Territories / USA : 7329 / 6357

 
12. Rudman, Mara : The space between two worlds, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The space between two worlds : human rights work in the occupied territories / Rudman, Mara

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights yearbook : No. 1., p. 299-309. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1988.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
13. Yorke, Valerie : Imagining a Palestinian state, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Imagining a Palestinian state : an international security plan / Yorke, Valerie

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): International affairs : No. 66(2)., p. 115-136. - London : Butterworths, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7354

 
14. Maddrell, Penny : The Beduin of the Negeo, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Beduin of the Negeo / Maddrell, Penny - (MRG report ; No. 81), 25 p.. - London : Minority Rights Group, 1990.

ISBN 0 946690 68 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* beduiner = Beduins = beduiinit
* rätt till vatten = water ownership rights = oikeudet veteen

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

 
15. Halabi, Usama R. : The legality of utilizing administrative detention in the Israeli occupied territories, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legality of utilizing administrative detention in the Israeli occupied territories / Halabi, Usama R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 9., p. 398-417. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1991. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories / Israel : 7354 / 7329

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; UN charter

 
16. Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Part A.1.Playfair, Emma: Administrative detention in the Israeli-occupied West Bank.2. van Krieken, Peter: Torture and asylum.3.Zwaak, Leo: Friendly settlement in complaints against Turkey. /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Newsletter : No. 13., p. 5-50. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human Rights, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förvaltningsrättsligt frihetsberövande = administrative detention = hallinto-oikeudellinen vapaudenriisto
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tortyr = torture = kidutus
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7329 / 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention

 
17. Kuwait, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kuwait : building the rule of law : human rights in Kuwait after occupation /, v, 53 p.. - New York : Lawyers Committee for Human Rights, 1992.

ISBN 0 934143 49 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* förundersökning = pretrial investigation = esitutkinta
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rapporter = state reports = raportit
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Kuwait / Middle East / West Bank (Palestine) Occupied Territories / Iraq : 7332 / 7300

NOTE (GENERAL): ICCPR-9-26; Geneva conventions; CAT; ICESCR; UDHR

 
18. Minorities in the Middle East, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Minorities in the Middle East / - (MRG report ; No. 4), var. pag.. - London : Minority Rights Group, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* kurder = Kurds = kurdit
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East : 7300

 
19. Siekmann, R. C. R. : Netherlands state practice for the parliamentary year 1979-1980, 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Netherlands state practice for the parliamentary year 1979-1980 / Siekmann, R. C. R.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 12., p. 165-261. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1981. - ISSN 0167-6768

ISBN 90-286-2961-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* non-intervention = non-intervention = puuttumattomuusperiaate
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* EG = EC = EY
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Netherlands Antilles / Netherlands : 6113 / 8238

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
20. Carter, Jimmy : The rule of law and the state of human rights, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The rule of law and the state of human rights / Carter, Jimmy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights journal : No. 4 ., p. 1-10. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1991. - ISSN 1057-5057

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Middle East : 7300

 
21. Gordeuker, Leon : Refugees in international politics., 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Refugees in international politics. / Gordeuker, Leon, 227 p.. - London : Croom helm, 1987.

ISBN 0 7099 3848 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* judar = Jews = juutalaiset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* massutvandring = mass exodus = joukkomuutto
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* indianer = Indians = intiaanit
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* NGO = NGO = NGO
* ILO = ILO = ILO
* OAS = OAS = OAS
* OAU = OAU = OAU
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; Refugee convention; Geneva conventions;

 
22. Liskofsky, Sidney : Incitement to national, racial and religios hatred in United Nations Fora, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Incitement to national, racial and religios hatred in United Nations Fora / Liskofsky, Sidney ; Arzt, Donna E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Israel yearbook on human rights : no. 17. - p. 41-67 - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987. - ISSN 0333-5925

ISBN 90 247 3646 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* OAU = OAU = OAU
* PLO = PLO = PLO
* FN = UN = YK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (MEETINGS): International legal conference on anti-semitism, anti-zionism and the United Nations, New York University, (19860413), (c)

NOTE (GENERAL): UDHR; UN charter; CERD; ICCPR-1; ACHPR;

 
23. The Palestinians, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Palestinians / - (MRG report ; No. 24), 19 p.. - London : Minority Rights Group, 1984.

ISBN 0 946 690 11 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* PLO = PLO = PLO

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories : 7354

 
24. El-Hindi, Jomal L. : The West Bank aquifer and conventions regarding laws of belligerent occupation, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The West Bank aquifer and conventions regarding laws of belligerent occupation / El-Hindi, Jomal L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(4)., p. 1400-1423. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* ockupation = occupation = miehitys
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) occupied territories : 7354

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Hague conventions

 
25. Carroll, Martin B. : The Israeli demolition of Palestinian houses in the occupied territories, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Israeli demolition of Palestinian houses in the occupied territories : An analysis of its legality in international law / Carroll, Martin B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(4)., p. 1195-1217. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* PLO = PLO = PLO
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* terrorister = terrorists = terroristit

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
26. Nordlander, Jan : Jerusalem, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Jerusalem : folkrätt och verklighet / Nordlander, Jan

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Svensk juristtidning : no. 1., p. 64-71. - Stockholm : Sveriges Advokatsamfund, 1992. - ISSN 0339-6591

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel : 7329

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
27. A license to kill, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A license to kill : Israeli undercover operations against "wanted" and masked Palestinians : a Middle East Watch report /, xx, 264 p.. - New York : Human Rights Watch, 1993.

ISBN 1-56432-109-6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* terrorister = terrorists = terroristit
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* avrättningar = executions = teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Lebanon / Israel : 7334 / 7329

LIBRARY LOCATION: IMR

 
28. Specific problems of minorities, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Specific problems of minorities /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The protection of minorities and human rights / Dinstein, Y.; Taborg, M. (eds.), p. 355-434. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0-7923-1437-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. The Arabs of Israel: Between hammer and anvil, by O. Stendel. 2. International protection of minorities: The Soviet perspective, by V.A. Kartaskhin 3. Jews in the USSR: A minority at crossroads, by Z. Magen. 4. Nationalities and minorities in the Yugoslav Federation, by V. Dimitrijevic.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* intifada = intifada = kansannousu
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* muslimer = Muslims = muslimit

LOCAL INDEX: Kosovo

GEOGRAPHICAL TERMS: Israel / USSR / Albania / Yugoslavia / Estonia / Latvia / Lithuania : 7329 / 8150 / 8111 / 8153

NOTE (MEETINGS): International legal colloquium on the protection of minorities and human rights, Tel Aviv University, Israel, (19900312-19900314), (C)

NOTE (GENERAL): UN-charter; ICCPR-27;

 
29. Specific problems of minorities, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Specific problems of minorities /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The protection of minorities and human rights / Dinstein, Y.; Taborg, M. (eds.), p. 435-504. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0-7923-1437-9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are.: 1. Minority protection in Hungary - Hungarian minorities abroad, by L. Valki. 2. The rights of the German speaking population of the South Tyrol, by O. Triffterer. 3. Syria: A case of minority might, by I. Rabinovich.

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* muslimer = Muslims = muslimit
* tyskar = Germans = saksalaiset

LOCAL INDEX: South Tyrol

GEOGRAPHICAL TERMS: Hungary / Lebanon : 8129 / 7334

NOTE (MEETINGS): International legal colloquium on the protection of minorities and human rights, Tel Aviv University, Israel, (19900312-19900314), (C)

 
30. The Israeli Information : The interrogation of Palestinians during the intifada, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The interrogation of Palestinians during the intifada : ill-treatment, "moderate physical pressure" or torture / The Israeli Information

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Center for Human Rights in the Occupied Territories, 151 p.. - Jerusalem : B'TSELEM, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* intifada = intifada = kansannousu
* tortyr = torture = kidutus
* judar = Jews = juutalaiset
* palestinier = Palestinians = palestiinalaiset
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Bank (Palestine) Occupied Territories / Israel : 7354 / 7329

[Följande]


24.11.1999